Energiapuun hankinta

Energiapuun hankinnassa Puuwatilla on useita luotettavia yhteistyökumppaneita.

Metsäenergia

Metsästä peräisin olevan energiapuun pääasiallinen toimittaja on MHY Pirkanmaa. Puuwatilla ei ole omaa korjuukalustoa, mutta yhteistyökumppaneiden avulla myös laitosten lähialueella sijaitsevia energiapuuleimikoita voidaan korjata.

Kierrätyspuu

Osa poltettavasta puusta murskataan energiakäyttöön soveltuvasta kierrätysmateriaalista, esim. trukkilavoista. Poltettava kierrätyspuu ei saa sisältää maalattua tai muutoin käsiteltyä puuainesta.

Tonttipuut

Puuwatti noutaa myös lähialueen tonttialueiden ja muiden maanrakennuskohteiden polttokelpoiset puuainekset. Edellytyksenä on puuston riittävä määrä ja pääsy kuorma-autolla kohteelle. Teemme myös tonttien puuston raivausta ja pihapuiden kaatoa.