Maatilojen energianeuvontaa pelkän arvonlisäveron hinnalla!

Neuvo 2020 on maatilojen neuvontajärjestelmä, jonka kautta maatilat voivat saada monipuolista neuvontaa oman tilasi tarpeisiin. Neuvo 2020 -palvelun kautta voi tehdä suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, luomutuotantoon sekä nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Juha neuvoo

Juha Hiitelälle on myönnetty Neuvo 2020 järjestelmän mukaiset neuvojaoikeudet energiaosiossa. Juhalla on yli viidentoista vuoden ja usean sadan maatilan kokemus lämpökeskusten suunnittelusta ja eri vaihtoehtojen vertailusta. Uusimpana aihealueina ovat aurinkoenergia ja biokaasu perinteisempien hakelämpöratkaisujen lisäksi.

Muista tilan tarpeisiin sopivista aihealueista neuvoja löytyy Mavin ylläpitämästä neuvojarekisteristä osoitteesta www.mavi.fi/neuvojarekisteri. Kaikki hyväksytyt neuvojat ovat sitoutuneet antamaan luottamuksellista ja laadukasta neuvontaa. Neuvoja ei saa paljastaa tilan asioita kolmansille osapuolille.

Mitä Neuvo 2020 maksaa?

Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta, mutta neuvoja laskuttaa tilalta vain arvonlisäveron osuuden kustannuksista. Käytännössä Neuvo 2020-palvelu on maatiloille ”ilmaista” tai yksi tuen muoto. Maatila voi saada neuvontaa yhteensä 10 000 euron edestä koko ohjelmakauden aikana.

Tilan valitsema neuvoja hoitaa kaiken Neuvo 2020-palveluun liittyvän byrokratian ja lisätyön. Maatila tilaa palvelun, saa palvelun ja maksaa palvelusta arvonlisäveron osuuden. Arvonlisävero on kirjanpidossa vähennyskelpoinen.

Lisätietoja Neuvo 2020 järjestelmästä täältä.

Yhteydenotot: Juha Hiitelä 0400-767340